web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הוא היה בוגד ?:חידת יוסף בן מתתיהו

יוסף בן מתתיהו ההיסטוריון הגדול של היהודים בימי בית שני הוא אדם שנשאר תעלומה אם כי אנו יודעים עליו אולי יותר מכל אדם אחר שחי בעת העתיקה וודאי יותר מאשר כל אדם אחר שחי בעם היהודי בימי קדם. אבל הוא גם האיש השנוי ביותר במחלוקת שחי בימי קדם דווקא משום שאנו יודעים עליו כל כך […]

קטגוריות
סיפורת היסטורית

שתי ערים -יודפת ופומפיי: ביקורת על הרומן ההיסטורי של נטלי מסיקה: "אדמה שחורה"

סקירה על רומן היסטורי שנכתב בידי הארכיאולוגית נטלי מסיקה על חורבן יודפת ועל חורבן פומפי .

קטגוריות
היסטוריה

"יודפת-חיי יוספוס פלביוס" כנגד "שלומית":סקירה על שתי הצגות העוסקות בימי בית שני

סקירה על שתי הצגות שונותשהוצגו במקביל באותה העיר -ירושלים ועסקו בימים הארונים של תקופת בית שני .האחת "סלומה " של אוסקר וילד,מחזה קלאסי והשנייה "יודפת " שהוצגה בידי תיאטרון "תאיר" ועוסקת במרד הגדול.