web analytics
קטגוריות
הגולם

הגולם מפראג נגד הנאצים -סיפור דמיוני מאת יוסף אריכא

סיפור על מאבקו של הגולם מפראג בפורעים נאציים בעת פלישה לפראג. הסיפור מובא בגרסתו הראשונה שפורסמה חודש לפני הפלישה הנאצית לפראג ב-1939. ובגרסה שנייה ושונה כמה שבועות לפני הפלישה הסובייטית לפראג ב-1968. עטיפת ספר מאת אלי אשד ואורי פינק על הגולם. בשבוע הבא אתן הרצאה בכנס מדעי מחקרי הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית לחקר […]

קטגוריות
סיפורת היסטורית

חרש הברזל אשר בגבע – סיפור היסטורי על המאבק בפלישתים ועל שמירת סודות טכנולוגיים מאת יוסף אריכא

סיפור היסטורי קלאסי של הסופר העברי יוסף אריכא,על מאבקם של העברים ובראשם יהונתן בן שאול בפלישתים ומאמציהם להשיג את הטכנולוגיה הפלישתית של עשיית ברזל.

קטגוריות
ספרות יפה

סופר היום והלילה-יוסף אורן על הסופר יוסף אריכא

  יוסף אריכא. פורטריט מאת עמוס אריכא במלאות מאה שנה להולדתו של הסופר יוסף אריכא (1972-1907) ושלושים וחמש שנים למותו, אנו מפרסמים את המבוא שכתב המבקר וחוקר הספרות יוסף אורן ל"יוסף אריכא – ילקוט סיפורים", שבמקור יצא לאור בעריכתו בהוצאת "יחדיו" עם אגודת הסופרים (1982). המבקר יוסף אורן הוא מהבקיאים ביותר במשעולי יצירתו של אריכא […]

קטגוריות
מקרא סיפורת היסטורית ספרות יפה

סופר העבר : הרומנים ההיסטוריים של יוסף אריכא

סיפורו של כותב הרומנים ההיסטוריים הגדול משנות החמישים יוסף אריכא.

קטגוריות
היסטוריה

אלכסנדר הגדול מכולם

סקירה על סרטו מ-2004 של אוליבר סטון על הכובש הגדול מכולם והשנוי במחלוקת שבכולם ,אלכסנדר הגדול.