web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

סופר היום והלילה-יוסף אורן על הסופר יוסף אריכא

  יוסף אריכא. פורטריט מאת עמוס אריכא במלאות מאה שנה להולדתו של הסופר יוסף אריכא (1972-1907) ושלושים וחמש שנים למותו, אנו מפרסמים את המבוא שכתב המבקר וחוקר הספרות יוסף אורן ל"יוסף אריכא – ילקוט סיפורים", שבמקור יצא לאור בעריכתו בהוצאת "יחדיו" עם אגודת הסופרים (1982). המבקר יוסף אורן הוא מהבקיאים ביותר במשעולי יצירתו של אריכא […]