web analytics
קטגוריות
קולנוע

דודו טופז פוגש את אלי אשד -גירסת הסרט התיעודי

נדרש :מימון להשלמת סרט על המפגש הראשון (והאחרון )ביני ובין דודו טופז כמה ימים לפני שנלכד בידי המשטרה.כאשר טופז פנה אלי וביקש שאכתוב ספר על חייו,ואגב כך חשף את עצמו בצורה מדהימה כמי שרואה את עצמו כמשיח פוטנציאלי. לאחר מכן נפרד ממני על מנת להילכד בידי המשטרה ולהילקח לבית הכלא שם התאבד. ולמי שלא זוכר […]