web analytics
קטגוריות
קומיקס

ילד ישראלי כשליט שבט אפריקני : השליט של דונגא -דונגא -סיפור קומיקס לא פוליטיקלי קורקטי על אפריקה מאת יוסי מרגלית ודניאל לוי

לפניכם סיפור קומיקס ממשמר לילדים " של שנות השבעים המבוסס על סיפור ארוך לילדים משנות השישים גם כן מ"משמר לילדים " סיפורו של ילד ישראלי שהופך לאל ומנהיג שבט אפריקני .
סיפור שהיום יראה כמאוד לא "פוליטיקלי קורקטי" .אבל הוא שריד מעניין של הרעיונות והמחשבות בישראל על אפריקה בשנות השישים והשבעים.