web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

הספר שהחריב את העיר צפת:"סקירה על "המשורר השביעי " מאת יוסי יזרעאלי

החוקרת נורית גוברין סוקרת ספר מרתק על צפת הקסומה והמיסטית של המאה ה-19.