web analytics
קטגוריות
ריגול תיאטרון ודרמה תרבות

המרגל מהמכון הביולוגי

סקירה על הצגת תיאטרון על פרשת לכידת מרגל מסוכן ביותר במכון ישראלי מדעי ,המבוססת על פרשת לכידתו של מרגל בכיר ומסוכן ביותר במכון מדעי ישראלי.

קטגוריות
טלויזיה

"זבנג" סדרת הטלוויזיה

סקירה על הסדרה הטלויזיונית שהתבססה על סדרת הקומיקס "זבנג" של אורי פינק ובדרכה שלה המטורפת לא נפלה מאימה.

קטגוריות
תיאטרון ודרמה תרבות

לנסקי : יושב הראש של הפשע המאורגן בע"מ

השחקן יוסי גרבר בהצגת היחיד "לנסקי ". בזמן האחרון אני מקבל באופן קבוע מתיאטראות שונים ומהאופרה הזמנות לצפות חינם במופעיהם . אבל מכיוון שכידוע אין ארוחות חינם זה אומר שאתר זה ייהפך מכאן ואילך גם לאתר לביקורת או סקירה על הצגות ואופרות וסרטים שונים.והביקורות והסקירות יהיו שונות מפורטות יותר מאלו שאתם נתקלים בדרך כלל בעיתונות […]