web analytics
קטגוריות
הרצאות

"יורשיו של משה רבנו או ממשיכיו של שלמה המלך" ? :לוחמי מבצע סיני בתרבות הפופולארית הישראלית

מחר  השישי בפברואר 2014 אני משתתף בסמינר ברמת אפעל על "סיום מבצע סיני" ביחד עם פרופסור עוזי ארד ,מרדכי בר און , יגיל הנקין הסופר מיכאל בר זוהר ואלוף שייקה גביש. ההרצאה שלי תעסוק במבצע סיני בספרות היפה ובתרבות הפופולארית. התזה שלי בהרצאה :בתקשורת ובתרבות נראה…  מבצע סיני  לא רק או בכלל כחוויה דתית -אקסטטית […]