web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

כולם היו ילדיו : על ירון גולן.

ירון גולן המוציא לאור השנוי במחלוקת ביותר של מדינת ישראל ,האיש שהיה  מוכן להוציא  לאור את כולם ,וזאת לא למטרת רווח כספי אלא מתוך אידיאולוגיה  נפטר באופן פתאומי . לרגל שבוע הספר שבו הייתי נפגש באופן קבוע עם ירון ועם ספריו הנה כתבה לזכרו. כשגרשון שקד  הפרופסור שלי ימות סופית בין בזמנו בין בפריחה מועדת […]