web analytics
קטגוריות
ארכיאולוגיה

ספר יהושע:מציאות או דמיון ?

מהי האמת שעומדת מאחורי ספר יהושע התנ"כי על פלישה של שבטי בני ישראל לארץ כנען ? החוקרים בנושא היו חלוקים מאוד בדיעותיהם במשך השנים .אך בשנים האחרונות היגיעו למסקנה אחידה שהמציאות שהייתה בתקופה שבה היו אמורים להתרחש כיבושי יהושע הייתה מזעזעת ואכזרית לאין ערוך ממה שהעלה מחבר ספר יהושע בפנטזיות צמאות הדם ביותר שלו.וזאת כתוצאה משינויי אקלים דרמטיים.