web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

חרש הברזל אשר בגבע – סיפור היסטורי על המאבק בפלישתים ועל שמירת סודות טכנולוגיים מאת יוסף אריכא

סיפור היסטורי קלאסי של הסופר העברי יוסף אריכא,על מאבקם של העברים ובראשם יהונתן בן שאול בפלישתים ומאמציהם להשיג את הטכנולוגיה הפלישתית של עשיית ברזל.