web analytics
קטגוריות
דת ואמונה היסטוריה

מאלי נגד הגי'האד האיסלאמי -החלק השלישי :קהילת הקודש טימבוקטו

קשה להאמין אבל זאת עובדה. היהודים היגיעו גם אל העיר האסורה טימבוקטו ,בתקופה שהייתה חסומה לגמרי בפני העולם הנוצרי.