web analytics
קטגוריות
היסטוריה

שנה וחצי של מחבוא בבורות -סיפורו של משה קוקליאנסקי

אתמול נפטר קרוב המשפחה משה קוקליאנסקי ,בגיל 97. משה שרד את השואה בליטה לאחר מסע ארוך ומסוכן שבו הוליך את בני משפחתו לפולין ובחזרה לליטא שם שהו במשך שנה וחצי בבור. אולם הדבר המעניין ואף המדהים ביותר במסעם היה המספר הרב של ליטאים נוצריים "חסידי אומות העולם " שפגשו במהלך המסע .התנסות שהייתה שונה באופן מוחלט מזאת שחוו יהודים ליטאיים רבים אחרים באותה התקופה. אני תמה: איך אפשר להסביר את זה?