web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

אנשי האי יב-סיפור היסטורי מאת מרדכי סמיד ( (סמיאטיצקי)

סיפור היסטורי יחיד במינו על יהודי האי המצרי יב במאה החמישית לפני הספירה. האנשים שהודות למכתבים ששלחו וקיבלו אנחנו יודעים שחג הפסח נחגג עוד במאה החמישית לפני הספירה ,ושלאל העברי היה מקדש גם במצרים ועל ההתפרצות האנטי יהודית המתועדת הראשונה בהיסטוריה האנושית.