web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

אוצרת בתערוכה של רגשות: על יהודית מליק-שירן

  יהודית מליק שירן  מציגה בקובץ הסיפורים הראשון שלה "חלבת תמרים "  אוסף של תמונות קצרות מהחיים, ברובם אלו הם סיפורים קשים על אנשים קשי יום שונים חלקם זקנים עניים ומיואשים ונדכאים בצמתי משבר בחייהם  מליק- שירן מתעדת דרך עיניהם של הדמויות השונות שלה רגעי שברון דרמטיים בחייהם את ניסיונותיהם לחפש פשר לחייהם חסרי המשמעות לכאורה […]