web analytics
קטגוריות
היסטוריה

היהודי הבדואי -השומר דאוד אבו יוסוף בספרות העברית

סיפורו של השומר היהודי הבדואי המסתורי דאוד אבו יוסוף שבא מאי שם בעיראק אל הישוב פתח תקווה בשנתו הראשונה לאחר שחיפש את יהודי חייבר המיסתוריים בחצי האי ערב.
הוא שמר על הישוב במשך שנה והפך לאגדה ונעלם והשאיר אחריו מיסתורין.
ולראשונה הנה תיאור מלא של הידוע עליו ושל הסיפורים והשירים שנכתבו עליו.