web analytics
קטגוריות
שירה

תפוח עטוף חוטיני -שירתו של יהודה עתי :יואב עזרא

יואב עזראמנתח את שירתו של יהודה עתאי.

קטגוריות
שירה

אורות ברברה הקדושה :שיר מאת יהודה עתי

יהודה עתי מו"ל ומשורר. יהודה עתי הוא מו"ל של סדרת "עולם התנ"ך " סדרה אנציקלופדית פרשנית של ספרי התנ"ך שהיא מזה שנים רבות נכס בכל בית וספריה. בנוסף הוא גם פעיל פוליטי הרואה סימני דמיון מדאיגים ביותר בין ימי חורבן בית ראשון שתוארו בפרטנות בסדרת "עולם התנ"ך " שלו ובין זמננו וחרד מפני חורבן בית […]