web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

הרב יהונתן אייבשיץ כיוצר של דת חדשה: סקירה על המהדורה המחקרית של "ואבוא היום אל העין "הספר המוחרם והמושמץ ביותר בתולדות היהדות

המחקר הראה שהספר ""ויבוא היום אל העין" הספר המוחרם והמושמץ ביותר בתולדות היהדות במאה ה-18 הוא פרי יצירתו של הרב המפורסם יונתן אייבשיץ. האם זה אומר שהרב אייבשיץ היה שבתאי כפי שהאשימו אותו מתנגדיו ? או שהחליט ליצור דת חדשה?