web analytics
קטגוריות
קומיקס

הפרש מן המדבר – סיפור מאת יגאל בן -נתן ודניאל לוי על הבדוי היהודי דאוד אבן יוסף :קומיקס מ"משמר לילדים"

סיפורו של הבדואי היהודי דאוד אבן יוסוף השומר של הישוב פתח תקווה בימיו הראשונים כפי שסופרו בידי הסופר יגאל בן נתן בספרו "הפרש מן המדבר ועובדו לגירסת קומיקס בידי דניאל לוי ב"משמר לילדים".

קטגוריות
היסטוריה

היהודי הבדואי -השומר דאוד אבו יוסוף בספרות העברית

סיפורו של השומר היהודי הבדואי המסתורי דאוד אבו יוסוף שבא מאי שם בעיראק אל הישוב פתח תקווה בשנתו הראשונה לאחר שחיפש את יהודי חייבר המיסתוריים בחצי האי ערב.
הוא שמר על הישוב במשך שנה והפך לאגדה ונעלם והשאיר אחריו מיסתורין.
ולראשונה הנה תיאור מלא של הידוע עליו ושל הסיפורים והשירים שנכתבו עליו.