web analytics
קטגוריות
קומיקס

באק רוג'רס והמבקרים מכוכב ברנארד

לרגל גילוי כוכב לכת במערכת הכוכבים של כוכב ברנרד אחד הכוכבים הקרובים ביותר למערכת השמש. הנה סיפור שבו באק רוג'ררס איש המאה ה-25 מתמודד עם חייזרים ממערכת הכוכבים של ברנרד.