web analytics
קטגוריות
תקשורת

טבח בשמי בולגריה : חנן עזרן בעקבות המזימה הסובייטית

העיתונאי חנן עזרן יצא בעקבות תעלומה מסתורית משנות החמישים :הפלת מטוס אל על ישראלי בשמי בולגריה בידי הבולגרים ואולי הרוסים. האם היה זה קשור לאיש ביון שהיה על המטוס?