web analytics
קטגוריות
היסטוריה

האדם הטוב יותר עם הטנק הטוב יותר ינצח : ההיסטוריה של טנק המרכבה – פיטר הלמן

לציון יום העצמאות סיפור יצירתו של טנק המרכבה בידי אלוף עקשן ישראל טל הוא טליק וצוות עוזרים עקשנים לא פחות כפי שסופר לעיתונאי האמריקני פיטר הלמן בתיאור הטוב ביותר אי פעם של יצירת טנק "מרכבה".