web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

העשורים השלישי והרביעי של המאה ה-21 על פי הנוסע בזמן דוקטור הו

לפני כמה ימים שודר סרט חדש בסדרת דוקטור הו שעוסק בהווה ינואר 2021 שבמהלכה עוצרת דוקטור הו פלישה נוספת לבריטניה שבה שולטת ראשת ממשלה.
צפיתי בסרט לפני כמה ימים הוא עורר בי מחשבות :כיצד תיארו סיפורי דוקטור הו את המסעות שלו בזמן לעשור השלישי של המאה ה-21 כאשר הוא עוד היה העתיד הלא כל כך קרוב? ישנם כמה וכמה כאלה רובם תסכיתי אודיו וספרים.נדיר שדוקטור הו נוסע בזמן לעתיד הקרוב אבל בכל זאת יש כמה דוגמאות.
מאפיין עיקרי הוא שהצפי הוא שבאנגליה ישלוט אז מלך וראש הממשלה יהיה אישה.
והנה סקירה על הסיפורים הלא מרובים האלו.