web analytics
קטגוריות
טלויזיה

לחיי הספינות שבדרך קפיטן : סדרת "קו אונידין "

סיפורה של אחת מסדרות הטלוויזיה הבריטיות המרשימות ביותר של שנות השבעים ,"קו אונידין " סיפור חייו הדרמטי של ספן ובעל חברת ספינות נועז במאה ה-19 ובני משפחתו ידידיו ואויביו.

קטגוריות
טלויזיה

אלה שלמעלה ואלה שלמטה : סדרת "על אדונים ומשרתים ".

סיפורה של סדרה בריטית קלאסית משנות השבעים על חייה של משפחת אצילים ומשרתיה בעשרות השנים הראשונות של המאה ה-20.