web analytics
קטגוריות
קומיקס

דמות הטייס בקומיקס

  איך מוצגים הטייסים בקומיקס העולמי והעברי ? האם הם בכלל מוצגים בקומיקס העברי ?  אלו הן שאלות  שכתב בטאון חיל האוויר יונתן מרוז עוסק בה במאמר שבו הוא מראיין אותי בנושא . והנה מאמרו בנושא לרגל 35 שנה למבצע אנטבה דמות הטייס בקומיקס העברי והעולמי