web analytics
קטגוריות
תקשורת

חנן עזרן בעיקבות הטרור הבינלאומי.

העיתונאי חנן עזרן הוציא לאור ספר על התפשטות אירגוני הטרור ואמצעי הטרור הגרעיני בעולם כמו הפצצה "המלוכלכת". והנה ראיון עימו.

קטגוריות
תקשורת

טבח בשמי בולגריה : חנן עזרן בעקבות המזימה הסובייטית

העיתונאי חנן עזרן יצא בעקבות תעלומה מסתורית משנות החמישים :הפלת מטוס אל על ישראלי בשמי בולגריה בידי הבולגרים ואולי הרוסים. האם היה זה קשור לאיש ביון שהיה על המטוס?