web analytics
קטגוריות
הרצאות

שפת המלאכים של חנוך

היה היה פעם בעבר הרחוק כאשר היו רק מעט מאוד בני אדם על האדמה הזאת ,שעליה הייתה אז רק עיר אחת בשם חנוך, איש שגם שמו היה חנוך. הוא התהלך עם האלוהים ויום אחד נעלם ואיננו כי לקח אותו האלוהים. וזה כל  מה שמסופר עליו בספר בראשית בתנ"ך לכאורה לפחות כל מה שאנחנו יודעים עליו […]