web analytics
קטגוריות
תרבות פופולארית

מגע של קסם ב"חליל הקסם"

סקירה על עיבוד לילדים של "חליל הקסם" של מוצרט שמתאר במקביל את תהליך היצירה של האופרה בידי מוצרט בגילום גיא מנהיים.