web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

חיסרון הכיס במבט פיוטי : ניתוח הפזמון "הפרוטה והירח "מאת חיים חפר-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון המפורסם של חיים חפר "הפרוטה והירח".

קטגוריות
ספרות פופולארית

מותה של הדודה מחדרה: ניתוח הפזמון "הדודה מחדרה" מאת חיים חפר-חיים מזר

חיים חפר מנתח את הפזמון של חיים חפר "הדודה מחדרה".

קטגוריות
שירה

בואו אל הסלע האדום: ניתוח הפזמונים "הסלע האדום " מאת חיים חפר ו"בואו לפטרה" של "אתניקס"-חיים מזר

חיים חפר מנתח שני פזמונים מתקופות שונות ששניהם עוסקים במסע לפטרה הסלע האדום בירדן, פזמון של חיים חפר ופזמון של להקת "אתניקס".