web analytics
קטגוריות
גנלוגיה

המוצא האמיתי של המשפחות

עץ היחס של צאצאי הרב יוסף זונדל מסלאנט ובהם אישתו של הסופר חיים באר. צייר יוסף זונדל וסרמן.   אורי מאיר סופר ומו"ל ואזרח גאה   של באר שבע  כתב את השיר הזה שהוא בגדר פרודיה על המרצה שלו במחלקה לספרות עברית באונ' בן גוריון  חיים באר ועל בעל האתר ששניהם מתעניינים באופן אובסיסיבי (?)  בגנאלוגיה […]

קטגוריות
היסטוריה

החכם באשי האשכנזי :הרב ישעיהו ברדקי

חפירה בארכיון אצלי חשפה אוצר גנאלוגי : רשימות של ספרי על בני משפחתו וצאצאיו של המנהיג הירושלמי מהמאה ה-19 הרב ישעיהו ברדקי. וזאת הזדמנות לחזור אל סיפור חייו של הרב הזה אל ידידיו ושונאיו שכמה מהם היו מאבות אבותי ומנהיגי הקהילה הפרושית בירושלים.