web analytics
קטגוריות
מדע מדע בדיוני

הם חזו את האינטרנט

האם היו סופרי מדע בדיוני שחזו את טכנולוגיית האינטרנט? מסתבר שכן אבל הרבה פחות ממה שניתן היה לצפות.