web analytics
קטגוריות
היסטוריה

איך ליצור ( ולהרוס ) גיבורה לאומית: על חנה סנש

סקירה על ספר שמתאר את הצנחנים של הישוב ובהם חנה סנש ,במציאות ההיסטורית ובתודעה הלאומית והעממית .ויש כמסתבר הבדל גדול בין השניים.