web analytics
קטגוריות
תיאטרון ודרמה

זיכרון השואה כיצירת מחול

  המשוררת אשת המחול  וההיסטוריונית של המחול בארץ תמי כץ-לוריא פותחת ברשימה זאת את מדור ביקורת המחול שלה באתר זה ,שבו תסקור ותנתח  ותבקר ,ללא משוא פנים ובאוביקטיביות , מופעי מחול וריקוד שונים המוצגים בישראל. ורשימת הביקורת שלה היא על מופע המחול העוסק בזיכרון השואה "זכרון דברים " של להקת המחול הקיבוצי. יצירה שהועלתה לראשונה […]