web analytics
קטגוריות
כללי

לוחם -לזכרו של זוהר אשד

אחי זוהר אשד אוהב ומדריך של ישראל ולוחם לזכויות הנכים נפטר    לאחר שנים של נכות קשה בגיל 66 .והנה דברים לזכרו.

קטגוריות
כללי

זוהר אשד -לוחם לזכויות הנכים

מאבקו של אחי זוהר אשד למען זכויות הנכים.