web analytics
קטגוריות
טלויזיה

לאן נעלם מר קוק ? : סדרת הטלויזיה "דלת הקסמים".

סקירה על אחת מהסדרות המעולות ביותר של הטלווזיה הלימודית לדורותיה. סדרה שעסקה בקוסם מר קוק המלמד ילדים את חוקי זהירות הדרכים ועוד כמה דברים בדרך.