web analytics
קטגוריות
גנלוגיה היסטוריה

להחזיר את הכבוד האבוד : הויכוח על אברהם "הדיין" וולפנזון " -מאת עמנואל סגל

האם היה אברהם "הדיין" וולפנזון אבי משפחת וולפנזון בארץ ישראל ( שאני נמנה עליה ) חלוץ וגיבור כפי שטענו וטוענים בני משפחתו או שמה היה טיפוס נכלולי גוזל אלמנות כפי שהוא מואשם בידי החוקר ד"ר אריה מורגנשטרן? ד"ר עמנואל סגל מנסה לענות על השאלה הזאת במאמר מקיף.

קטגוריות
היסטוריה

עלילות הגברדיה היהודית

האם היה אירגון הגנה יהודית של יהודי ירושלים החרדים בירושלים של המאה ה-19 ? או שזאת בדיה היסטורית מאוחרת ? דיון מפורט בנושא זה שמגיע למסקנה שיש גרעין של אמת בשמועות בנושא.

קטגוריות
גנלוגיה

הרוקח הראשון בירושלים- סיפורו של יהושע וולפנזון

במסגרת כנס של בני משפחת וולפנזון בארץ ישראל שאותו אירגנתי נפגשו עשרות רבות מהצאצאים של המשפחה בירושלים ושמעו הרצאות שונות על תולדות בני המשפחה בעיר במהלך המאה ה-19. במהלך הכנס סבבנו באתרים השונים הקשורים למשפחת וולפנזון בעיר : בית הכנסת "החורבה" שנבנה בידי זאב וולפנזון במאה ה-19 ,בתחנת הרוח בשכונת משכנות שאננים שהופעלה בידי אותו זאב וולפנזון במהלך המאה ה-19,היגענו לביתו של זאב וולפנזון ברובע היהודי העתיק של העיר שממנו לפי המסורות פעלו אנשי האירגון ההגנה העצמית היהודית "הגברדיה היהודית ". חיפשנו גם את מיקומו של בית המרקחת היהודי הראשון בעיר שהופעל בידי יהושע וולפנזון אבל זה לא ידוע כיום.
לעומת זאת שמענו הרצאה על חייו וזמנו של יהושע וולפנזון. מאחד מצאצאיו.סיפור חייו של יהושע וולפנזון אחיו הצעיר של סב סבה של סבתי זאב וולפנזון,שהיה הרוקח הראשון בירושלים כפי שהושמע בהרצאה בכנס .

קטגוריות
היסטוריה

הכבוד האבוד של אברהם "הדיין " וולפנזון

האם היה אברהם וולפנזון אבי משפחת וולפנזון בארץ ישראל במאה ה-19 אחד מגדולי הישוב ? או שמה היה טיפוס נכלולי למדי ? ד"ר עמנואל סגל מצאצא של וולפנזון מנסה להעמיד דברים על דיוקם.

קטגוריות
היסטוריה

חייו הכפולים של זאב וולפנזון

   זאב וולפנזון ,הבעלים של תחנת הרוח בשכונת "משכנות שאננים " בירושלים,עומד מגבו ליד הטחנה המפורסמת בבעלותו. ציור מאת וולמסלי לא להזכיר את ר' וועלוויל בעבס  ( זאב וולפינזון ) ז"ל הוא בגידה בהיסטוריה כי הוא היה העסקן הגדול בצרכי ציבור ובהתלהבות נפלאה ..הוא היה העסקן הגדול בכל ענייני האשכנזים .. והציל את כבוד האשכנזים […]

קטגוריות
היסטוריה

החוקר של ירושלים הבלתי נודעת: ראיון עם שבתי זכריה

שיחה עם עורך הדין וחוקר ירושלים שבתאי זכריה אדם שהקדיש את חייו לתיעוד העיר ירושלים ופירסם ספר העוסק בתולדות משפחת וולפנזון בעיר זאת .

קטגוריות
היסטוריה

התעלומה המיסתורית של אברהם וולפנזון

היה היה במאה ה19 אדם בשם אברהם וולפנזון. ואני הנין של נינו.  אותו אברהם וולפנזון היה  אחד מראשי עליית תלמידי הגאון מוילנה לארץ ישראל לפני 200 שנה. זה בכל אופן על פי המסורת המשפחתית על פי האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו של דוד תדהר על פי הויקיפדיה. אלא שלאחרונה נפתחה מחדש השאלה : מי היה אותו  אברהם […]