web analytics
קטגוריות
מדע מדע בדיוני

כוכב השבת -כוכב הלכת שבתאי בשפה העברית ובספרות המדע הבדיוני

שבתאי כוכב הלכת השביעי מהשמש נחשב במהלך ההיסטוריה ככוכב לכת חשוב במיוחד לבני העם היהודי .במאמר זה נסקור את הופעותיו בספרות היהודית ובספרות המדע הבדיוני שבשפה העברית.