web analytics
קטגוריות
ריגול

ההונאה הבולגרית -פרק 6 :המטרה -סופיה בלהבות

עוד פרק ברומן המרתק בכתובים :"ההונאה הבולגרית ".הרוסים זוממים מזימות אפלות כנגד בולגריה וכנגד ישראל.