web analytics
קטגוריות
ריגול

דברי ימי הסי אי איי : עלילות הריגול האמריקני מאת ויקטור מרצ'טי וג'ון ד. מרקס

לציון מלאת שבעים וחמש שנים להקמתו של אירגון הביון החזק והמפורסם ביותר בעולם הסי אי איי, הנה תרגוום נדיר של אחד הספרים השנויים בנותר במחילוקת שהופיעו אי פעם על אירגון זה ספ] שעבר צנזורה קשה. אבל נמצא כנכון . הספר פורסם רק בתרגום מקוצר מאוד בהמשכים מוסף סוף שבוע של העיתון "מעריב" והנה הוא לפניכם ביחד עם ביבליוגרפיה של הספרים שהופיעו על אירגון הסי אי איי בעברית.