web analytics
קטגוריות
טלויזיה סיפורת היסטורית

פולדארק :האציל האפל

סיפורה של סדרת טלווזיה בריטית משנות השבעים שתיארה את עלילותיו של אציל בריטי במאה ה-18 שיוצא כנגד כל מוסכמות החברה ונושא אישה מתחת למעמדו !