web analytics
קטגוריות
תיאטרון ודרמה

היהודי מוונציה :התשובות היהודיות לשילוק ולסוחר מונציה של שיקספיר

הופיע בגיליון מספר 1 גיליון שיקספיר של כתב העת "אורות" בימים אלו יצא הגיליון השני של כתב העת "אורות " המוקדש להומרוס . בגיליון הראשון של כתב עת זה שהוקדש לשיקספיר הופיעה גרסה שונה של מאמר זה שאתם עומדים לקרוא עכשיו על היצירה האנטישמית המפורסמת ביותר של כל הזמנים לצד "הברית החדשה " והפרוטוקולים של […]