web analytics
קטגוריות
היסטוריה תרבות פופולארית

האיש שהיה בופאלו ביל: איש הקירקס של המערב הפרוע בשפה העברית

סקירה על איש המערב הפרוע המפורסם מכרולם בופאלו ביל שכל הפרסום שלו התבסס על חוברות בפרוטה וגם על כמה אירועים אמיתיים ( או שלא ) ויצר קרקס ענק נודד בעולם סביב המערב הפרוע .ולראשונה סקירה על היצירות שונות שהופיעו על האיש בספרות העברית.