web analytics
קטגוריות
קומיקס תרבות פופולארית

אשת חיל מי ימצא? : 70 שנה של "וונדר וומאן "

תולדותיה של גיבורת העל המפורסמת ביותר של עולם הקומיקס אשת חיל היא וונד רומן שנוצרה בידי ממציא הפוליגראף.