web analytics
קטגוריות
היסטוריה

מה באמת קרה בואדי סאליב ?

האם הייתה גיזענות מימסדית שגרמה למהומות ואדי סליב בחיפה בשנותה חמישים או שמה היה שם משהו מורכב יותר? חוקרים שונים מציעים גרסאות שונות בנושא.