web analytics
קטגוריות
היסטוריה חזון ופוליטיקה

עלייתה ונפילתה של מפלגת ד"ש :חלק שני

    עלייתה ונפילתה של מפלגת ד"ש -החלק הראשון האידיאולוגיה של ד"ש : ארבעת הנושאים ליוו את ד"ש כיעדים שאותם יש לממש לאחר הבחירות והם: ביטחון –  בד"ש פעלו שתי גישות באשר לביטחונה של מדינת ישראל. גישה אחת היא הגישה הניצית שמייצגה היה מאיר זורע אשר דגל ברעיון ארץ ישראל השלמה והגישה היונית שמייצגה היה […]