web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

אל השפעת הספרדית – רגעים קטנים בזמן מאת ג'ון ג'י הנרי -סיפור של מסע בזמן

סיפור של מסע בזמן אל המגיפה העולמית האיומה ביותר שקדמה לקורונה,השפעת הספרדית ב-1918 ,ותגלית מדהימה ומעוררת חלחלה לגביה ולגבי נסיבות היווצרותה.