web analytics
קטגוריות
Uncategorized מדע בדיוני

"לני " סיפור רובוטים מאת יצחק אסימוב

לציון מלאת שלושים שנה לפטירתו של יצחק אסימוב סופר המדע הבדיוני המפורסם הנה אחד מסיפורי הרובוטים היד'עים שכתב ,על רובוט שלעולם אינו גדל ..