web analytics
קטגוריות
קומיקס

האם טינטין הוא גזען ופשיסט ?

דמות הקומיקס האירופית המפורסמת ביותר ,העיתונאי הבלגי טינטין אחת הדמויות הבלגיות המוכרות ביותר של המאה העשרים ,נמצא לאחרונה בעין הסערה ,ספריו מואשמים כגזעניים.

ובהזדמנות זאת יש המזכירים שיוצרו הרז'ה היה משתף פעולה עם הנאצים במלחמת העולם השנייה ומנהיג הפשיסטים של בלגיה הצהיר בספר שפורסם לאחר מותו שטינטין מבוסס עליו עצמו.

הייתכן? טינטין אחת מאושיות תרבות הקומיקס של המאה העשרים גזען ופשיסט ?