web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

הסופר שכותב מהקבר : על הרולד רובינס

לא משנה מה הסופרים האחרים מספרים לך .אנחנו כותבים רק בשביל הכסף , אם לא היה בזה כסף הייתי עושה משהו אחר.
הרולד רובינס
בסופר מארקט ליד ביתי החלו למכור לאחרונה לצד מוצרי המזון גם ספרים ובינם בולטים שלושה ספרים ישנים בהדפסה חדשה של סופר בשם הרולד רובינס . אלה הם "אהבת זר " "האיש ללא כוכב " ו"בסמטאות החיים " ( על חייה של זונת צמרת ) בהוצאת מזרחי והופיעו בעברית לראשונה בתרגום זה עוד בשנות השישים. ספרים שנחשבו בזמנם לנועזים ולסקסיים ביותר.
אך כיום הם מתאימים לכל המשפחה כפי שמראה מכירתם בסופר מארקט .