web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

הנסיך ואליאנט: סיפור ראשון

סיפור בעברית מסידרת קומיקס קלאסית מאריכת ימים ביותר הימים ביותר ,שקיימת מזה למעלה משמונים שנה (!) על עלילותיו של נסיך ויקינגי בחצר המלך ארתור וברחבי העולם הידוע והלא ידוע של המאה החמישית לאחר הספירה. והפעם במרדף אחרי חפיראטים שחטפו את בת זוגו.

קטגוריות
קומיקס

עלילות הנסיך אמיץ : שבעים שנה של הנסיך ואליאנט

סיפורה של סדרת הקומיקס ההיסטורית מאריכת הימים ביותר שמתארת מזה למעלה משמונים שנה ברציות את ימי המלך ארתור ,תקופה שבמציאות התקיימה אולי 20 או שלושים שנה לכל היותר…